Chuyển đến Body Phím tắt menu chính Tới thông tin trang web

Đăng ký

JOIN

Nhập thông tin

Mật khẩu

Họ và tên

Điện thoại di động

Điều khoản sử dụng

Chấp nhận những điều khoản & điều kiện sử dụng website

Những điều khoản & điều kiện này ảnh hưởng đến việc khách hàng sử dụng website của Lotteria Việt Nam và các tổ chức có liên quan đến website của Lotteria Việt Nam. Chỉ cần sử dụng, truy cập và tìm kiếm trên website của Lotteria Việt Nam là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý các điều khoản và điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Lotteria Việt Nam. Điều khoản và điều kiện này được xem là hợp đồng giữa khách hàng và Lotteria Việt Nam và được áp dụng khi khách hàng sử dụng website của Lotteria Việt Nam. Những điều khoản và điều kiện này ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

Lotteria Việt Nam có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào "Chính Sách và Quy Định Chung" tại trang chủ của Lotteria vietnam.com.vn. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của Lotteria Việt Nam sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

Tài khoản sử dụng của khách hàng

Nếu khách hàng sử dụng website của Lotteria Việt Nam, khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, và khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

Website của Lotteria Việt Nam

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Lotteria Việt Nam. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Lotteria Việt Nam. Lotteria Việt Nam không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các website của bên thứ ba. Hơn nữa, Lotteria Việt Nam sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các website của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Truy cập vào website

Lotteria chấp thuận cho bạn sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên trung gian mà không thông báo trước bằng văn bản cho Lotteria; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ

Để truy cập vào một số tính năng của website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho Lotteria nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù Lotteria không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của Lotteria hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp...để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Lotteria nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Mặc dù đã được đề cập ở trên, Lotteria chấp thuận cho người điều hành của các công cụ tìm kiếm công cộng được phép sử dụng gián điệp để sao chép thông tin từ website cho mục đích tạo ra những chỉ số tìm kiếm có giá trị công cộng của các thông tin này nhưng không được giữ hoặc lưu trữ những tài liệu này. Lotteria có quyền thu hồi những tài liệu này ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của website để yêu cầu đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin của người sử dụng

Website của Lotteria Việt Nam cho phép đăng ký thông tin cá nhân. Khách hàng nên hiểu rằng những thông tin đăng ký này có được công bố hay không, Lotteria Việt Nam cũng không đảm bảo rằng sẽ bảo mật thông tin cho bất cứ phần đăng ký nào. Khách hàng phải đồng ý với việc LOTTERIA có thể công bố tên của khách hàng và phần đăng ký thông tin trên website của Lotteria Việt Nam hoặc trong những phần thông cáo báo chí hoặc trong các phương tiện truyền thông khác.

Khách hàng sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận và cam kết cho: (i) quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép Lotteria Việt Nam sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và (ii) Khách hàng có văn bản chấp thuận, biên nhận, và sự đồng ý của mỗi cá nhân đăng ký thông tin trong phần đăng ký được sử dụng tên hoặc chân dung cá nhân và những phần đăng ký này mặc nhiên trở thành tài sản của Lotteria Việt Nam. Lotteria Việt Nam có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này. Để rõ ràng hơn, khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin khác. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên website của Lotteria Việt Nam là khách hàng đã đồng ý cho Lotteria Việt Nam sử dụng những thông tin cá nhân này và Lotteria Việt Nam có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên website và các kênh truyền thông khác.

Từ chối bảo hành

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Lotteria Việt Nam, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên văn phòng, ban giám đốc, nhân viên và các đại lý của Lotteria từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng Lotteria website của khách hàng. Lotteria không bảo hành tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Lotteria và chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ (i) những nội dung sai sót và sơ suất hoặc không chính xác, (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi, (iii) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó, (iv) cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi, (v) sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba, và (vi) lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ Lotteria website. Lotteria sẽ không bảo hành và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Lotteria và Lotteria cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của khách hàng với bên thứ ba, những người cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, tốt nhất là khách hàng nên sử dụng khả năng phán xét của mình để quyết định thế nào là hợp lý.

Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Lotteria, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng website của Lotteria, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của chúng tôi.

Tài sản trí tuệ của Lotteria Việt Nam

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Lotteria Việt Nam và các chi nhánh, thành viên trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Lotteria Việt Nam. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không

dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Lotteria Việt Nam. Website của Lotteria Việt Nam có thể liên kết đến những trang khác không liên quan đến Lotteria Việt Nam. Các đường kết nối không được cung cấp dưới dạng dịch vụ dành cho Khách hàng và không được tài trợ hoặc liên kết với website của Lotteria Việt Nam. Lotteria Việt Nam sẽ không xem xét các đường kết nối này đến từ website nào và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất cứ website nào khác. Khách hàng tự chịu rủi ro khi truy cập các đường kết nối này. Lotteria Việt Nam sẽ không đại diện hoặc bảo hành cho bất cứ nội dung, tính trọn vẹn, hoặc tính chính xác nào của các đường kết nối này hoặc các website liên kết với website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

LOTTERIA Việt Nam thừa nhận và tôn trọng thông tin bí mật của những cá nhân đăng nhập vào trang web của LOTTERIA Việt Nam. Chính sách này bao gồm thông tin cá nhân mà LOTTERIA Việt Nam và bên nhượng quyền và đại diện các bên nhượng quyền của LOTTERIA Việt Nam muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách khi đăng nhập hoặc đặt hàng qua trang web LOTTERIA Vietnam.

LOTTERIA VIETNAM có quyền xem xét lại chính sách bảo mật này theo thời gian khi thấy cần thiết, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật. Chính sách bảo mật này sẽ áp dụng từ tháng 1 năm 2018.

LOTTERIA VIETNAM có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số điện thoại di động, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin khác nếu khách đồng ý cung cấp thông tin đó. Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến, họ phải trả lời các thông tin bổ sung.  Thông tin này cho phép chúng tôi giao hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn đến các địa điểm của khách hàng. Hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách hàng để ghi nhớ và đặt hàng lại cho những lần giao dịch tiếp theo.

Nếu LOTTERIA Việt Nam thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ người khác, LOTTERIA Việt Nam sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho khách hàng.

Khách hàng chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình và duy trì việc sử dụng dịch vụ với tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng cũng phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website delivery.lotteria.vn về bất kỳ việc sử dụng, lạm dụng hoặc vi phạm bí mật nào trái phép,  giữ lại tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp khắc phục phù hợp.

2. Sử dụng thông tin

LOTTERIA Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp và xử lý thông tin đó để cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Khách hàng. Theo thông lệ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân theo cách có thể mong muốn của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mục đích nào như sau:

 • Thông tin về giới thiệu và cung cấp thức ăn nhanh, khuyến mại mới nhất cho khách hàng, hoặc thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà LOTTERIA Việt Nam cho là có lợi cho khách hàng.
 • Xác nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận tình trạng đăng ký của khách hàng.
 • Gửi thông báo hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và trang web delivery.lotteria.vn
 • Ngăn chặn hoạt động phá hoại tài khoản của người sử dụng tài khoản của khách hàng hoặc hoạt động ẩn danh dưới tên của khách hàng.
 • Liên hệ, cung cấp cho khách hàng bất kỳ thông tin nào về công ty mà khách hàng có thể yêu cầu và giải quyết cho khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào trang web của LOTTERIA Vietnam.
 • Thông báo cho khách Hàng về những thay đổi của trang web của LOTTERIA Vietnam.
 • Quản lý các chiến dịch nghiên cứu tiếp thị.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vì các mục đích khác ngoài xác nhận và liên lạc liên quan đến các giao dịch trên trang web delivery.lotteria.vn

3. Chia sẻ thông tin

LOTTERIA Việt Nam sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các bên thứ ba không liên quan để sử dụng trong tiếp thị trực tiếp cho khách hàng.  LOTTERIA Việt Nam có thể sử dụng các công ty liên quan để vận hành và bảo trì trang web hoặc cho các mục đích khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và các công ty đó có thể nhận được thông tin của khách hàng để thực hiện các yêu cầu nêu trên. LOTTERIA Việt Nam có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một số trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ nhằm mục đích điều tra hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên trang web của LOTTERIA Việt Nam có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba với những điều kiện sau:

 • Các nhà cung cấp được chúng tôi thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư cho Khách hàng.
 • Để đáp ứng mục tiêu của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.
 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Nếu chính phủ yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Nếu thông tin cá nhân của khách hàng đã được thu thập bởi các đơn vị tiếp thị thì sẽ được cung cấp cho các đơn vị tiếp hị đó cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính khách hàng đăng nhập để thực hiện việc huỷ bỏ.  Khách hàng sẽ có quyền thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu delivery.lotteria.vn thực hiện.

5. Địa chỉ của tổ chức quản lý và thu thập thông tin cá nhân

 • CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM
 • Tax code/incorporation decision:030 064 4051
 • Address:7th Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
 • Tel:+84 8 5416 1072 ~ 79
 • Email: webmaster@lotteria.vn

Khách hàng sẽ có quyền khiếu nại các quản trị viên của trang web delivery.lotteria.vn.  Ngay khi nhận được thông tin phản hồi , LOTTERIA Việt Nam sẽ xác nhận thông tin khiếu nại chính xác của khách hàng, tiến hành các biện pháp khắc phục kịp thời cho khách hang.

6. Cam kết về việc không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên delivery.lotteria.vn được cam kết bởi delivery.vietnam.vn vì tính bảo mật chặt chẽ theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của delivery.lotteria.vn.  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Chúng tôi sẽ không sử dụng, chuyển nhượng, cung cấp và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng mà không có sự đồng ý của Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị tấn công bởi hacker có thể gây mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, delivery.lotteria.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra kịp thời và kịp thời giải quyết và tư vấn cho khách hàng khi có các vụ việc như vậy.

Bảo vệ chặt chẽ tất cả các thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, tài liệu kế toán số hóa trên delivery.lotteria.vn.

Quản trị viên của delivery.lotteria.vn sẽ yêu cầu khách hàng là cá nhân đăng ký/ đặt hàng, cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ liên quan như: Tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại .... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin.  Quản trị viên của delivery.lotteria.vn không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết tất cả các khiếu nại liên quan đến các quyền của khách hàng được cho rằng tất cả thông tin cá nhân ban đầu của khách hàng được cung cấp không chính xác.