Chuyển đến Body Phím tắt menu chính Tới thông tin trang web

Thông tin sử dụng

Operation Guide

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

LOTTERIA Việt Nam thừa nhận và tôn trọng thông tin bí mật của những cá nhân đăng nhập vào trang web của LOTTERIA Việt Nam. Chính sách này bao gồm thông tin cá nhân mà LOTTERIA Việt Nam và bên nhượng quyền và đại diện các bên nhượng quyền của LOTTERIA Việt Nam muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách khi đăng nhập hoặc đặt hàng qua trang web LOTTERIA Vietnam.

LOTTERIA VIETNAM có quyền xem xét lại chính sách bảo mật này theo thời gian khi thấy cần thiết, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật. Chính sách bảo mật này sẽ áp dụng từ tháng 1 năm 2018.

LOTTERIA VIETNAM có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số điện thoại di động, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin khác nếu khách đồng ý cung cấp thông tin đó. Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến, họ phải trả lời các thông tin bổ sung.  Thông tin này cho phép chúng tôi giao hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn đến các địa điểm của khách hàng. Hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách hàng để ghi nhớ và đặt hàng lại cho những lần giao dịch tiếp theo.

Nếu LOTTERIA Việt Nam thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ người khác, LOTTERIA Việt Nam sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho khách hàng.

Khách hàng chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình và duy trì việc sử dụng dịch vụ với tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng cũng phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website delivery.lotteria.vn về bất kỳ việc sử dụng, lạm dụng hoặc vi phạm bí mật nào trái phép,  giữ lại tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp khắc phục phù hợp.

2. Sử dụng thông tin

LOTTERIA Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp và xử lý thông tin đó để cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Khách hàng. Theo thông lệ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân theo cách có thể mong muốn của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mục đích nào như sau:

 • Thông tin về giới thiệu và cung cấp thức ăn nhanh, khuyến mại mới nhất cho khách hàng, hoặc thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà LOTTERIA Việt Nam cho là có lợi cho khách hàng.
 • Xác nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận tình trạng đăng ký của khách hàng.
 • Gửi thông báo hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và trang web delivery.lotteria.vn
 • Ngăn chặn hoạt động phá hoại tài khoản của người sử dụng tài khoản của khách hàng hoặc hoạt động ẩn danh dưới tên của khách hàng.
 • Liên hệ, cung cấp cho khách hàng bất kỳ thông tin nào về công ty mà khách hàng có thể yêu cầu và giải quyết cho khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Xác định số lượng khách hàng truy cập vào trang web của LOTTERIA Vietnam.
 • Thông báo cho khách Hàng về những thay đổi của trang web của LOTTERIA Vietnam.
 • Quản lý các chiến dịch nghiên cứu tiếp thị.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vì các mục đích khác ngoài xác nhận và liên lạc liên quan đến các giao dịch trên trang web delivery.lotteria.vn

3. Chia sẻ thông tin

LOTTERIA Việt Nam sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các bên thứ ba không liên quan để sử dụng trong tiếp thị trực tiếp cho khách hàng.  LOTTERIA Việt Nam có thể sử dụng các công ty liên quan để vận hành và bảo trì trang web hoặc cho các mục đích khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và các công ty đó có thể nhận được thông tin của khách hàng để thực hiện các yêu cầu nêu trên. LOTTERIA Việt Nam có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một số trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ nhằm mục đích điều tra hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên trang web của LOTTERIA Việt Nam có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba với những điều kiện sau:

 • Các nhà cung cấp được chúng tôi thuê để cung cấp một số dịch vụ như gửi thư cho Khách hàng.
 • Để đáp ứng mục tiêu của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.
 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Nếu chính phủ yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Nếu thông tin cá nhân của khách hàng đã được thu thập bởi các đơn vị tiếp thị thì sẽ được cung cấp cho các đơn vị tiếp hị đó cho mục đích tiếp thị và nghiên cứu.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính khách hàng đăng nhập để thực hiện việc huỷ bỏ.  Khách hàng sẽ có quyền thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu delivery.lotteria.vn thực hiện.

5. Địa chỉ của tổ chức quản lý và thu thập thông tin cá nhân

 • CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM
 • Tax code/incorporation decision:030 064 4051
 • Address:7th Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
 • Tel:+84 8 5416 1072 ~ 79
 • Email: webmaster@lotteria.vn

Khách hàng sẽ có quyền khiếu nại các quản trị viên của trang web delivery.lotteria.vn.  Ngay khi nhận được thông tin phản hồi , LOTTERIA Việt Nam sẽ xác nhận thông tin khiếu nại chính xác của khách hàng, tiến hành các biện pháp khắc phục kịp thời cho khách hang.

6. Cam kết về việc không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên delivery.lotteria.vn được cam kết bởi delivery.vietnam.vn vì tính bảo mật chặt chẽ theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của delivery.lotteria.vn.  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Chúng tôi sẽ không sử dụng, chuyển nhượng, cung cấp và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng mà không có sự đồng ý của Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị tấn công bởi hacker có thể gây mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, delivery.lotteria.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra kịp thời và kịp thời giải quyết và tư vấn cho khách hàng khi có các vụ việc như vậy.

Bảo vệ chặt chẽ tất cả các thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, tài liệu kế toán số hóa trên delivery.lotteria.vn.

Quản trị viên của delivery.lotteria.vn sẽ yêu cầu khách hàng là cá nhân đăng ký/ đặt hàng, cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ liên quan như: Tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại .... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin.  Quản trị viên của delivery.lotteria.vn không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết tất cả các khiếu nại liên quan đến các quyền của khách hàng được cho rằng tất cả thông tin cá nhân ban đầu của khách hàng được cung cấp không chính xác.