Chuyển đến Body Phím tắt menu chính Tới thông tin trang web

Thông tin sử dụng

Operation Guide

  • Super Jumbo Burger + Fries 1.000đ

    Ngày tạo : 02/06/2019
  • Khách hàng mua sản phẩm Super Jumbo Burger Set gồm 1 Jumbo Burger + Pepsi (M) giá 68.000đ được mua thêm Khoai tây chiên (S) giá 1.000đ